SOCIAAL TERNEUZEN

  Sociaal Terneuzen

Ondertitel

OPEN DAG LODEWIJK COLLEGE


1 Februari 2020 werd de open dag gehouden bij het Lodewijk college locatie Oude Vaart.

We zijn begonnen in de gymzaal waar de kinderen van alles konden proberen. Als het niet lukte konden ze samen oefenen met leraren, ging van bal spel tot salto maken.

Daarna was de bakkerij aan de beurt : bolussen, koffiekoeken en cup cakes stonden allemaal te wachten om geproefd te worden.

We zijn doorgelopen naar zorg en welzijn. Er zijn talloze richtingen die je uit kunt: baby verzorging , ouderen zorg, schoonheidsspecialiste en kapster behoren allemaal tot de mogelijkheden.

Volgende stop: de taal lokalen zoals Duits, Nederlands, Frans, Engels en Spaans.

Ieder lokaal was versierd met spullen uit het betreffende land. In het technieklokaal,

konden de kinderen o.a. fotohouders en doosjes maken en verschillende technieken kwamen aan bod. Ook werden spullen ten toon gesteld waar de tweedeklassers aan gewerkt hadden zoals, theezakjesdoos, papierbakje, boompje met lichtjes .

Het wiskunde lokaal kwam ook aan de beurt , daar kon men een tekening kleuren, oefeningen maken en wiskunde proefjes met lucifers doen.

Daarna kon er even uitgerust worden met een drankje fris , koffie of thee.

In de aula had je de afdeling auto techniek dat ging van stellingen bouwen ,robot in elkaar zetten tot proefjes met water, met v.r. bril iets bouwen ( als je de bril op hebt zit je in een andere wereld waar je schroeven in spullen kan draaien en wij konden meekijken op een tv.)

Daarna zijn we doorgelopen naar de keuken waar de geur van heerlijke mosselen je tegemoet  kwam. Pannenkoeken en mosselen in saus was allemaal te proeven .

Tot slot zijn we doorgelopen naar het restaurant waar er alcohol vrije cocktails stonden.

Het was een prima verzorgde open dag.


Annick De Nooze


Werkbezoek Sluiskil - Leidinglaan 26 mei 2020

Het gaat om de verkoop van een mooi stukje groen in Sluiskil door de gemeente Terneuzen aan de Leidinglaan – Zuidhof, aan Homeflex voor de vestiging van arbeidsmigranten.

Na de dialoog met de gemeente Terneuzen en Homeflex is er bij een groot aantal bewoners twijfel gebleven over de keuze van dit stukje grond. Onze fractie is op bezoek geweest bij de omwonenden en hebben kunnen zien dat met name de huizen in de directe omgeving en het woonwagencentrum, te dicht op dit perceel staan gezien de plannen. Er zal hoe dan ook overlast komen met het af en aanrijden van busjes en het wegnemen van zon door de hogere bouw.

De omwonenden hebben bezwaar ingediend en hebben hun zorg na de dialoog ook diverse keren kenbaar gemaakt.

De grond aan de Leidinglaan – Zuidhof zou de beste optie zijn voor de uitbreiding van het woonwagencentrum. Dit zien de omwonenden zeker als goede oplossing, doordat er naast een goede verstandhouding ook geen overlast is.

Nu het grasveld met beeldbepalende boom verkocht wordt aan Homeflex, is dit traject afgesloten. Wat blijft voor uitbreiding is het drassige stuk landbouwgrond voor uitbreiding. De vraag hierbij is natuurlijk hoe de gemeente de drainage aan gaat pakken in dat geval. Er is momenteel al wateroverlast bij bewoners van het woonwagencentrum, die grond pachten van de gemeente. Zij geven aan dat zij wat dat betreft ook niet gehoord worden en dat zij het zelf op moeten lossen.

Onze fractie zal de ontwikkeling nauwlettend blijven volgen en hoopt dat de Klankbordgroep dit onafhankelijk zal volgen.

Jack d'Hooghe en Ingrid Wojtal


Bezoek wijk Driewegen Terneuzen 3 juni 2020

Op verzoek van de wijkraad Driewegen, heeft de fractie een bezoek gebracht aan de omgeving

van GSNed. Sinds de zomer van 2016 heeft de wijk, en vooral de direct omwonenden van het bedrijf GSNed, ook wel bekend als BMNed, overlast. De activiteiten, opslag, laden en lossen, van dit bedrijf dreigt volledig te worden gelegaliseerd, zonder tijdsrestricties en geluidsnormen. 


Bezoek Sas van Gent

Witte Wijk  8 juni 2020


Jack d'Hooghe en Ingrid Wojtal hebben op 8 juni een bezoek gebracht aan de Witte Wijk naar aanleiding van klachten.

We werden hartelijk ontvangen en kregen veel informatie tijdens de rondleiding. 

De sloop in de Witte Wijk is van start gegaan en de eerste woningen zijn gesloopt.

Wat jammer is, dat de omwonenden geconfronteerd worden met een groot terrein vol met afval, glas, stenen en staaldraden die uit de grond omhoog steken. Gevaarlijk voor kinderen en dieren.

Ook is de brandgang van de bewoners van de Poeldijk verwijderd en de afrit naar de straat. Dit betekent dat de bewoners niet meer met de auto uit de garage kunnen en met de fiets of lopend om moeten lopen. Het kan niet de bedoeling zijn om omwonenden hun achteruitgang te ontnemen. De bewoners zien zich geconfronteerd met een verpaupering van de buurt.