SOCIAAL TERNEUZEN

Filmpremière Vluchteling in Veilige Haven

Annick De Nooze en Ingrid Wojtal, woonden op vrijdag 18 januari 2019 de première bij van de fil Vluchteling in Veilige Haven.

De film - geïnitieerd door VluchtelingenWerk Zeeland en Kerk en Vluchteling - schetst een evenwichtig, mooi en goed gedocumenteerd beeld over het wel en wee van de vluchtelingen/statushouders in heel Zeeuws Vlaanderen.

Er zijn opnames gemaakt op diverse locaties in verschillende plaatsen zoals te Aardenburg, Hulst, Oostburg, Terneuzen, Sluis en Zaamslag.

Vind je het gek!

Annick De Nooze en Ingrid Wojtal woonden op 25 januari 2019 de theatervoorstelling Vind je het gek! bij.

Deze voorstelling werd georganiseerd door Ypsilon en is gebaseerd op echte verhalen over psychische kwetsbaarheid.

Spel en muziek Nynka Delcour en Rob Stoop.

Schriftelijke vraag 27 januari 2019

Handtekeningenactie voor een veiligere oversteek Nassaustraat Axel

Jeanine IJsebaert heeft een handtekeningenactie opgezet voor een veiligere oversteek bij de Nassaustraat Axel.

Het is voor voetgangers onveilig om van de Nassaustraat over te steken van en naar de Markt.

Regelmatig ontstaan er gevaarlijke situaties voor voetgangers. Het is voor veel burgers een nadrukkelijke wens

om veilig via een zebrapad over te steken. Dit wordt onderstreept door een

Handtekeningactie die door circa 100 mensen is ondertekend. 

Schriftelijke vraag 27 januari 2019

T- Tag parkeergarage stadhuisplein Terneuzen

de nieuwe versie van de T- Tag werkt niet in de parkeergarage van het Stadhuisplein maar wel in de parkeergarage van het Theaterplein.

Deze situatie doet zich al een aantal maanden voort en mensen klagen hierover.

Verder is het plaatje met het telefoonnummer van de beheerder weg, mensen kunnen dan ook geen contact opnemen met de beheerder. De fractie heeft hierover vragen gesteld aan het college.

Schriftelijke vraag 27 januari 2019

Het wandelpad van het Bosplein naar de Sportlaan in Axel wordt veelvuldig gebruikt door wandelaars, trimmers en sporters. Het pad wordt ook gebruikt als doorsteek naar het tennisveld, ruitersportvereniging en allerlei activiteiten rondom de concours wei.

Het gedeelte vanaf het Bosplein tot het brugje over het zijkanaaltje ligt er vaak erg drassig bij, wat uiteraard niet prettig is en natte voeten veroorzaakt. De gebruikers van dit pad willen graag dat dit gedeelte van het wandelpad wordt verhard tot een schelpenpad.

29 Januari 2019 Informatiebijeenkomst Dagelijks Leven, Buurthuis de Hoeve

Annick De Nooze, Yvonne Dijkstra en Ingrid Wojtal woonden namens Sociaal Terneuzen de informatiebijeenkomst bij over het voornemen van Dagelijks Leven om een kleinschalige woonzorglocatie te realiseren aan de Handellaan Terneuzen. Het doel is om hier mensen met dementie (ZZP 5 zonder Bopz) te laten wonen zoals thuis. Sociaal Terneuzen had problemen met de verkoop van het stuk grond aan de Handellaan, aangezien dit het enige stukje groen was in dit deel van de wijk Oudelandse Hoeve. Op ca. 30 mtr. afstand bevindt zich al een woonunit voor dementerenden (ZZP 5 met BOPZ). Voor deze patiënten bestaat er ook geen wachtlijst. Tevens bevinden zich hier scholen, Stimul, een hotel, diverse flats en zijn er relatief veel kinderen. De wijze waarop dit stuk grond verkocht werd en de omwonenden daarbij niet gehoord werden, behoord zeker niet tot het schoolvoorbeeld hoe het zou moeten zijn. Dat er dan ook veel weerstand ontstond is niet verwonderlijk. De fractie is zeker nog niet overtuigd dat het goed zal gaan. Met name de wijze van omheining waarbij men wel zelfstandig het terrein kan verlaten. De oplossing ligt hierbij in een gps armband, baart ons zorgen, omdat de straten links en rechts van het gebouw druk bereden worden. Twee zorgverleners op een steenworp afstand van elkaar is ook niet zorgvuldig gekozen. De fractie zal de ontwikkeling kritisch volgen en opteert voor een veilige en beschermde woonomgeving voor mensen met dementie of een andere vorm van geheugenverlies. 

29 januari 2019 Dorpsraad Sluiskil

Namens Sociaal Terneuzen was Rudy de Buck aanwezig bij de dorpsraadvergadering Sluiskil. Eén van de onderwerpen op de agenda was de presentatie van de bouw van units voor arbeidsmigranten door Homeflex. 

5 Februari 2019 Presentatie over familie ervaringswerk Emergis

Namens de fractie van Sociaal Terneuzen, hebben Annick De Nooze, Cindy Jansen en Ingrid Wojtal de presentatie van Anna Glopper bijgewoond over haar werk als familie ervaringswerker bij Emergis crisis opname. Tijdens de crisis opname kan het er heftig aan toe gaan, zowel voor de patiënt, familie en personeel. Het heeft vaak te maken met de ernst van de verwardheid, de wijze van vervoer en andere omstandigheden. De familie ervaringswerker, praat zowel met de patiënt en zijn familie, of probeert een bemiddelende rol te spelen, indien er problemen zijn in de familiesfeer.

6 Februari 2019:

Bewonersplatform Zuiddorpe 6 februari

Mededelingen;

Er was helaas te weinig belangstelling voor computercursus door AanZ.

Snel in de wijk;

Dit is een project van de politie, De politie nodigt per drops- en Stadsraad 1 lid uit om een middag mee te draaien voor snelheidscontrole in de wijk

Er worden dan geen bekeuringen maar waarschuwingen uit geschreven.

Politie wil laten zien dat ze klachten over te hard rijden serieus zien.

Paul Couwenberg zal namens het bewonersplatform hier aan deel nemen.

Duurzaamheidsbeurs Zeeland;

Er ligt een uitnodiging voor duurzaamheidsbeurs op 9 februari in Bio Base

Van 10 tot 16 uur. Geïnteresseerde kunnen daar naar toe gaan.

Vrijheidsmaaltijd

Vanuit het ministerie is een folder in het kader van 75 jaar 5 mei een folder verspreid hoe aan dit initiatief invulling kan worden gegeven.

Er wordt vooralsnog geen besluit genomen.

Voortgang verfraaiing Dorpsplein

Anika Boeije geeft namens de gemeente een presentatie.

Terugblik en hoe nu verder.

Aandachtspunten

 • lindebomen behouden
 • Halfverharding Dorpsplein
 • Kerkplein herstraten
 • Openbare verlichting aanpassen
 • Bus hokje vernieuwen in stijl van het plein.

Er word een voorstel aan de Raad van Terneuzen voorgelegd

Planning 2019

+ rioolinspectie

+ bomen worden geïnjecteerd

+ discussie over inpassing en plaats frituur staat los van de herinrichting.

Roger vraagt of de zwarte bermpaaltjes die aangewezen zijn om weg te halen al heeft plaatsgevonden.

Dit wordt na de winterperiode opgepakt.

-Kerkverlichting is (nog) niets mee gedaan.

-bushokje dorpsplein blijft voorlopig staan.

Jack en Roger.

Namens Sociaal Terneuzen was Rudy Rousseau op 9 februari aanwezig op de avond bij het Zeeuwse Honk. Op de foto samen met voorzitter

Marstall Matthew

Op 18 februari zijn Annick De Nooze en Ingrid Wojtal aanwezig geweest bij de vergadering Wijkraad Binnenstad.

VERSLAG BIJEENKOMST WIJKRAAD BINNENSTAD 18 febr. 2019, de Triangel

De voorzitter opent de bijeenkomst met de uitkomsten van de enquête die onlangs werd gepresenteerd.

 • Toenemende drugsoverlast in de binnenstad
 • Er wordt niet of te weinig gehandhaafd
 • Er is behoefte om de wijkagent te leren kennen

(de wijkagent reageert dat zij dit kan begrijpen, maar dat haar wijk meer behelst

dan enkel de binnenstad. Er is tekort aan personeel. Zij roept dan ook op om vooral te delen, dat er grote behoefte is aan meer personeel bij de politie. Bij voorkeur jongeren uit de regio. De praktijk leert dat pas geworven personeel van boven de Schelde en Brabant heel snel weggaat uit de regio).

 • Overlast bevoorraden winkels Spuistraat
 • Eenzaamheid
 • Geen verlichting bij zebrapaden
 • Gebrekkig groenonderhoud Rosengracht/Herengracht
 • Verkrotting binnenstad/Java
 • Leegstand Noordstraat
 • Schepen met vervuiling op de Schelde. Men ziet graag dat de meldingen hierover (gevaarlijke stoffen) openbaar worden gemaakt.

Drugsoverlast:

De politie heeft de afgelopen tijd 1 woning definitief gesloten

Drie woningen voor drie maanden en een paar voor zes maanden.

Er staan er nog op de nominatie in maart om voor drie tot zes maanden gesloten te worden

(vanuit Damocles)

Indien een woning gesloten wordt, betekend dit dat deze verzegeld wordt en dat de bewoners een ander onderkomen moeten zoeken. Indien het een woning van Clavis betreft dan wordt de huur opgezegd. Bij particulier bezit of particuliere huur, kan er weinig meer gedaan worden dan de verzegeling. Na de periode mogen de bewoners weer terugkeren.

Er wordt aangegeven dat er vaak dealers vanuit de Miami de binnenstad ingaan. Bij de politie is dit bekend. Bij Miami hangen camera’s . Deze beelden kunnen vanuit het bureau bekeken worden. Bij het wegrijden wordt er ook gehandeld en de auto’s worden afgevangen door de politie. Indien bij herhaling wordt geconstateerd dat Miami hierbij betrokken is, dan kan de vergunning nader worden bekeken.

Anoniem melden van drugsoverlast kan. Echter als men vraagt om een terugkoppeling, dan wordt de naam in het systeem gezet en kan het bij de dealers terecht komen. Zonder terugkoppeling is anonimiteit gewaarborgd.

Nieuwe Sluis: Harm Verbeek VNSC en Nancy Vinke – Sassevaart

Momenteel wordt de eerste want gebouwd en werkt men 24/7. De werkzaamheden duren tot 2023, maar de piek wordt eind 2019 en in 2020 verwacht. Er wordt nat gebouwd zonder bemaling. In gesloten bouwkuipen. Er is geen grootschalige wateronttrekking, dus een heel andere methode dan in de jaren 60. Diepwanden waar mogelijk, veroorzaken geen trillingen.

Droge bouwkuip voor hoofden beperkte spanningsbemaling.

De werkzaamheden worden continu gemonitord. Geluid geeft geen opvallende pieken.

Over trillingen zijn een aantal meldingen binnengekomen, maar na onderzoek bleek dit een externe oorzaak te hebben.

Er worden ook continu metingen gedaan op het grondwaterpeil. Hierdoor zag men ook het verloop met de droge zomer van 2018. Het herstel van het grondwater is in het najaar begonnen, maar is nog lange na niet op peil. Dit heeft dus niets met de bouw te maken.

Men kan meer informatie vinden op www.nieuwesluisterneuzen.eu

Er zijn tijdelijke ligplaatsen gecreëerd op de landtong zuidwest.

27 Februari 2019: Jack d'Hooghe aanwezig bij het politiek café, georganiseerd door de Stadsraad Axel. Het was een druk bezochte avond, met veel kritische vragen over de leefbaarheid. Sociaal Terneuzen heeft zich de afgelopen jaren steeds hard gemaakt voor Axel.

Enkele onderwerpen die de revue passeerden: sociale huurwoningen, "gat" van Axel, openingstijden publieksbalie, bushalte, oversteek Nassaustraat, behoefte aan nieuwbouw Axel, onderhoud van straten, pleinen en trottoirs, maatregelen om de verpaupering van het centrumgebied aan te pakken. Onze fractievoorzitter ontving een aantal maal een klinkende ovatie!!!

Sociaal Terneuzen aanwezig bij de Kick off sporten met een beperking

Zeeuws-Vlaanderen is een sportclub rijker. Een naam heeft de club nog niet, die mogen deelnemers van de kennismakingsmiddag verzinnen. Ook kinderen en jongeren met een zichtbare of onzichtbare beperking tellen mee in de Zeeuws-Vlaamse sportwereld. Dat werd woensdag heel duidelijk tijdens de kick-off van sporten met een beperking. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Porthos Sluis, Aan-Z Terneuzen en Hulst voor Elkaar hebben samen deze nieuwe club opgezet.

Tijdens de kick-off konden deelnemers kennismaken met judo, boogschieten, goalbal, biljart, rolstoelbasketbal, -hockey en -tennis.

Rudy Rousseau en Jean Mailleur leerden de kinderen enthousiast hoe (rolstoel)biljart te spelen.

Tijdens de middag werd Jean Mailleur nog in het zonnetje gezet voor al het werk dat hij doet om het rolstoelbiljart te promoten.

Aanwezig namens Sociaal Terneuzen: Annick De Nooze, Rudy de Buck, Rudy Rousseau, Patty de Buck de Bruine en Ingrid Wojtal

Verslag van 8 maart 2019, Wiebke Cahn in Porgy & Bess.

Beter in je lijf, beter in je hoofd.

Wiebke Cahn is groot gebracht in een psychiatrisch ziekenhuis, waar haar vader arts was .

Zelf is ze hoogleraar lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoening en psychiater bij het UMC Utrecht.

Mensen die vatbaar zijn voor Psychose , krijgen al symptomen rond de puberteit.

Hoe meer lichamelijke klachten hoe meer kans op psychische klachten.

8037 patiënten zijn onderzocht , daar hadden 70% lichamelijke klachten .

Mensen met een hoger vetzuur, hoge bloeddruk, suikerziekte,, astma, hartaandoeningen en longziektes hebben vaker last van psychose. Voor mensen met deze aandoening is de drempel hoger om naar een arts of specialist te gaan.

Bij deze groep is er vaak sprake van copd, bronchitis, longontsteking enz..

Bij lichamelijk onderzoek blijkt ook dat er vaak sprake is van bv. borstkanker, prostaatkanker.

Als ze bij de arts komen met bv. hoge bloeddruk, worden ze niet serieus genomen .

De levensverwachting is dan ook 15 tot 20 jaar minder dan bij een gezond persoon.

Deze mensen roken, snoepen veel, gebruiken medicijnen waardoor ze ook lichamelijke klachten krijgen en ook daar worden ze niet serieus genomen .

Als ze eindelijk de hulp kunnen krijgen is er vaak sprake van lange wachttijden en te weinig personeel. Daar deze mensen zich terug trekken in hun vertrouwde omgeving is er vaak sprake van zelfverwaarlozing . Door zware en veel medicatie is er ook sprake van een gewichtstoename die kan oplopen tot wel 50 kg boven het eigenlijke lichaamsgewicht.

Medicijnen voor lichamelijke klachten hebben effect op psychische klachten .

Mensen met deze aandoening daar roken 70% van, 45% hebben overmatig alcohol- of drugsgebruik, ,slaapstoornis , schaamte , financiële problemen, ongezonde levensstijl en ontbrekende dagindeling is een vast patroon.

In het UMC in Utrecht hebben ze een programma opgezet dat een dag duurt en waar je onderzocht wordt door verschillende artsen.

Daarna hebben ze in aanwezigheid van de patiënt een gezamenlijk overleg, waaruit advies volgt en een programma opgestart kan worden wat je kan volgen .

O.a. lichamelijke beweging ,voeding ,medicijn gebruik kortom een gezonde levensstijl.

Annick De Nooze

Camperplaatsen (camperplaats Sas van Gent)

Tijdens de raadsvergadering van 28 maart, heeft Jack d’Hooghe nogmaals aangegeven,

dat het creëren van camperplaatsen door de gemeente Terneuzen geen goed idee is en zeker niet voor de tijdspanne van 72 uur.

Er wordt meer dan € 100.000 geïnvesteerd in camperplaatsen, waarbij de wethouder in de commissie aan heeft gegeven, dat dit geen noodzaak is maar een geste richting campers.

€ 22.000 wordt beschikbaar gesteld van het krediet project leefbaarheid kernen.

Dit krediet komt nu ten goede aan het toerisme en niet aan het verbeteren van de leefbaarheid van de kernen. De leefbaarheid die voor alle inwoners van die kern telt.

Op het moment dat de gemeente camperplaatsen aanbiedt met de mogelijkheid tot recreatief nachtverblijf, verricht zij een economische activiteit waarmee zij feitelijk, dan wel potentieel, in concurrentie treedt met de minicampinghouders. Aan recreanten wordt immers de mogelijkheid geboden om op een daartoe door de gemeente aangewezen plek te overnachten, hetgeen een dienst is die ook wordt aangeboden (of kan worden aangeboden) door particuliere ondernemingen. De gemeente biedt deze plaats aan voor het minimum bedrag van € 8,05. Bij de minicampings varieert de prijs van € 10 tot ca. € 15 met alle voorzieningen inbegrepen.

De kosten voor de aanleg van de camperplaatsen wegen niet op tegen de opbrengsten. In feite laat de gemeente onze burgers betalen voor deze goedkope camperplaatsen. Onze fractie ziet dan het geld liever gaan naar goedkopere tarieven van het parkeren voor bewoners in de binnenstad.

Het is onbegrijpelijk dat er 25 camperplaatsen in een voortuin van een chemische fabriek worden gerealiseerd. Het vraagstuk over veiligheid, komt bij ons dan wel in beeld. .

De wethouder geeft aan dat over drie jaar het tarief jaarlijks op basis van de werkelijke bezetting wordt berekend.

Uiteraard heeft de fractie tegen deze beleidsnotitie gestemd.

Windturbines

Tijdens de raad van 28 maart, bleek dat een grote meerderheid van de partijen meegingen in de plaatsing van windturbines. Jack d’Hooghe verwoordde het standpunt van de fractie Sociaal Terneuzen in duidelijke taal: plaatsing van meer windmolens/windturbines zijn onaanvaardbaar. Waarom maken we in ons waterrijk gebied geen gebruik van getijdenstroom? Een onderzoek hiernaar had allang in gang gezet kunnen worden. Zeker nu de nieuwe sluis aangelegd wordt, biedt dit mogelijkheden. Wij zijn het daarom ook niet eens dat windmolens onmisbaar zijn voor het halen van de klimaatdoelstellingen.

Naast de overlast van stof, zou plaatsing van windturbines (schaduw en schaduwslag) weleens een rem kunnen betekenen op de ontwikkeling van de glastuinbouw. De keuze voor Westdorpe was helder. Zonuren en hogere temperaturen. Planten die minder licht ontvangen, zijn vatbaarder voor ziektes. Ook de medewerkers in de kassen krijgen ongetwijfeld te maken met problemen bij reflectie van de schaduwslag.

Bij de leefbarometer van Binnenlandse Zaken wordt de kern Sas van Gent geclassificeerd als zwak. De komst van de windturbines zal zeker niet bijdrage aan een meer positiever beeld. Een ander opvallend punt is dat de provincie stelt dat burgers inspraak krijgen in de locatiekeuze voor de windturbines. Dat is dan wel heel beperkt, want de provincie heeft de gebieden al aangewezen.

In ons woonwerkgebied Kanaalzone (ong. 60 km²) met veel industrie, bedrijvigheid, 22 turbines en 33.000 inwoners moeten er dan zo nodig nog 11 turbines (6 Oud Papeschorpolder en 5 Axelse Vlakte) bij gepropt worden. In de Kanaalzone woont ong. 30% van het aantal inwoners van Zeeuws-Vlaanderen op minder dan 10% van het grondgebied. Een gehoord argument dat de turbines zo mogelijk geplaatst behoren te worden daar waar de afname is, vinden wij een economisch argument dat niet mag opwegen tegen de overlast voor bewoners en verdere leefomgeving.

Sluiting publieksbalie Sas van Gent en beperkte openingstijd Axel

Jack d'Hooghe heeft namens de fractie van Sociaal Terneuzen tijdens de raadsvergadering van 28 maart een motie ingediend met betrekking tot de sluiting van de publieksbalie Sas van Gent en de beperkte openingstijd Axel.

Het College heeft ten aanzien van de sluiting van de publieksbalie te Sas van Gent en de beperkte opening van de publieksbalie haar Collegebevoegdheid ingezet, onze fractie is van mening dat dit onderwerp wel degelijk politiek gevoelig is. Dit blijkt ook wel uit de reacties. Het College heeft in 2018 tijdens de algemene beschouwingen nog aangegeven dat er van sluiting van de publieksbalies geen sprake was en neemt nu rigoureuze maatregelen waarmee het College nu zelf twee voorzieningen voor de burgers wegneemt, terwijl we als Raad er van alles aan doen om de voorzieningen in stand te houden.

Het had het College gesierd om dit met de Raad te bespreken. Er worden nu argumenten gebruikt die door de Raad niet te verifiëren zijn. Wat is de businesscase? Wat zijn de alternatieve mogelijkheden? Is er in de veiligheidsvoorschriften niet op een andere manier in te voorzien? Kortom het had anders gekund!

In het kader van het “ verstandig met centen omgaan, zoals de wethouder aangeeft, hebben we zeker ook oog om over een bezuiniging mee te denken. Maar een reductie van een totaliteit voor beide locatie van 90% is te rigoureus. Onze fractie stelt voor om in totaal niet 90% maar 60% te bezuinigen op de openingstijden. Locatie Axel 3 middagen open en locatie Sas van Gent 2 middagen. Hiermee houden we een redelijke voorziening voor de burgers in stand.

Helaas stond een meerderheid van de raad niet achter ons voorstel.