SOCIAAL TERNEUZEN

                                                                    Omdat het anders kan!

PONTJE SLUISKIL

Als het aan Sociaal Terneuzen ligt blijft het pontje van Sluiskil in de vaart. Maar helaas is er bij de gemeente Terneuzen weinig animo om het pontje van Sluiskil overeind te houden.

Elke keer is het voor de Stichting ter Behoud van de Pont Sluiskil een strijd of het pontje in de vaart kan blijven. Het is voor voetgangers en fietsers, waaronder scholieren, DE manier om de andere kant van het Kanaal van Gent naar Terneuzen te bereiken. Het wordt gerund door vrijwilligers nadat Rijkswaterstaat er een aantal jaren geleden mee ophield en de Stichting voor overname geld mee gaf. Toen dat geld opraakte sprong de provincie Zeeland financieel bij. Die regeling werd al een keer verlengd tot eind 2021. Er is gevraagd of de stichting met een sluitend bedrijfsplan kan komen om de verbinding definitief te houden.

Tot op dat moment zijn er in de Provinciale Staten oplossingen geopperd, zoals het een onderdeel maken van het openbaar vervoer of informeren bij grote bedrijven zoals Dow of Yara voor een bijdrage.

Voor Sociaal Terneuzen is een financiĆ«le bijdrage van de gemeente Terneuzen op zijn plaats. Het pontje is een goede lokale ov aanvulling voor fietsers en voetgangers.. 

Sluiskil Homeflex

Bij de voorgenomen vestiging van Homeflex in Sluiskil is Sociaal Terneuzen vanaf het begin nauw betrokken geweest.

Bewoners van de Zuidhof en Leidinglaan hebben de fractie benaderd, omdat zij vraagtekens hadden bij de locatie en de druk die dit zou leggen vanuit sociaal maatschappelijk oogpunt.

De bewoners van de Zuidhof met name waren teleurgesteld omdat zij om uitbreiding van het woonwagenterrein hadden gevraagd en het stuk voor ogen hadden waar Homeflex gevestigd zou worden. Toen bleek dat het perceel al verkocht was aan Homeflex was de teleurstelling groot. De bewoners van de Leidinglaan waren met name bang voor hun privacy, aangezien het gebouw dicht bij hun huizen zou komen.

De eerste bijeenkomsten verliepen in enige verwarring en de bewoners voelden zich niet gehoord. Daarna is Homeflex gestart met informatieavonden in het Meulengat, waar de bewoners hun zorg neer konden leggen. De fractie van Sociaal Terneuzen is actief betrokken geweest bij alle stappen die daarbij genomen werden.

De zorg over de vestiging van arbeidsmigranten is nooit helemaal weggenomen. Een vergelijking met de vestiging van Cube Park op het voormalig Philipsterrein is dan ook niet te maken.

Nadat een meerderheid van de raad had ingestemd met de vestiging van Homeflex, heeft de fractie zitting genomen in de klankbordgroep.

Deze klankbordgroep houdt een vinger aan de pols over de opvolging van de gemaakte afspraken, zet vragen van omwonenden door en neemt deel aan de overleggen van de klankbordgroep.

Nadat de eerste bewoners hun intrek hadden genomen, gebeurde waar de omwonenden al bank voor waren. Geluidsoverlast, vervelende opmerkingen en geluiden naar de vrouwelijke omwonenden. Er werd meteen melding gemaakt bij de politie en ook bij onze fractie kwamen deze klachten binnen. We hebben hierop gemeend dit door te zetten naar Homeflex. Hier werd serieus op gereageerd en actie ondernomen op dit wangedrag, er werd in gesprek gegaan met de werkgevers van de bewoners van Homeflex en ook de gemeente is van dit probleem op de hoogte gesteld. Ook is er een extra klankbordgroep overleg georganiseerd op 26 mei 2021. We hopen dat het probleem naar tevredenheid wordt opgelost.

Tijdens de commissie van mei werden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt door diverse partijen. Jammer dat zij niet sneller actie hebben ondernomen.