SOCIAAL TERNEUZEN

  Sociaal Terneuzen

Ondertitel

ONDERWERP: Toeristisch Informatie Punt (TIP) 13 januari 2021


TOELICHTING: 

Onlangs heeft wethouder Begijn aangegeven, dat er na het vertrek van de VVV, gewerkt wordt aan een nieuw fysiek toeristisch informatiepunt. Er wordt gedacht aan spreiding van de informatiepunten. Bij een rondgang in Nederland bij de diverse zogenoemde TIP’s, blijkt dat deze meestal centraal in het centrum gevestigd zijn in een historisch of aansprekend gebouw, waar zowel voor toeristen als de inwoners van de regio terecht kunnen voor wandel-en fietsroutes, georganiseerde rondleidingen en andere informatie. Met tevens aandacht voor producten van de regio en souvenirs. Het voordeel van centralisatie van het TIP is, dat er duidelijke bewijzering plaats kan vinden. Ook dit blijkt uit onze informatie-inwinning, een belangrijk gegeven te zijn. Bij binnenkomst van Terneuzen zou dit al op strategische plaatsen aangegeven kunnen worden. Onze fractie denkt als centraal punt aan één van de lokalen in het leegstaande Arsenaal. Een unieke locatie, met veel geschiedenis in het centrum van Terneuzen en gemakkelijk te vinden voor iedereen. Met parkeergelegenheid, OV en horeca in de nabijheid.

Vraag:

1 Hoe staat het college tegenover de invulling van het Toeristisch Informatiepunt bij het Arsenaal? 

1 We zien ook de positieve aspecten van een toeristisch informatiepunt in het Arsenaal. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn als dat past bij de verdere invulling van het Arsenaal. Bij een gebouw van dergelijke omvang kan een Toeristisch Informatiepunt slecht een klein onderdeel zijn. Voor de locatie van het Toeristisch Informatiepunt zoeken we naar een win-win situatie. We willen de functie van informatiepunt koppelen met een andere passende functie. Bijvoorbeeld een streekproductenwinkel of horecagelegenheid die ook belangstelling heeft een toeristische informatiepunt te exploiteren. Een op zichzelf staand toeristisch informatiepunt is niet rendabel. 

Vraag:

2 Bent u bereid met de eigenaren hierover van gedachte te wisselen en op welke termijn denkt u dit te doen? 

2 Zeker zijn wij daartoe bereid. We zijn nu bezig met de realisatie van een tijdelijk Toeristisch Informatiepunt voor één jaar. En daarna gaan we werken aan een definitieve oplossing. We denken aan een centraal informatiepunt in Terneuzen en een netwerk van gastheren verspreid over de gemeente. We nemen het mee in de gesprekken met de eigenaren van het Arsenaal. De gesprekken vinden waarschijnlijk al in het eerste kwartaal van 2021 plaats.


ONDERWERP: Houtpelletinstallaties 8 februari 2021


TOELICHTING: Op vrijdag 5 februari 2021 konden we kennis nemen van een stofexplosie bij de houtpelletinstallatie van de Veste. Wij zijn er van overtuigd dat naar aanleiding van dit incident er een onderzoek gestart gaat worden. 


Al eerder hebben bewoners van de Vesteflats, de Cavalier en andere binnenstad bewoners geklaagd over stank- en rookoverlast. Helaas zijn de klachten niet ontvankelijk verklaard omdat na metingen van de RUD de installatie bleek te voldoen aan alle wettelijke eisen. De inwoners voelen zich niet serieus genomen en voldoende gehoord. Daarnaast is er een uitstoot van schadelijke stoffen, meer vervuilend dat gasverbranding. 


Onze fractie heeft bij de behandeling in oktober en december bij het onderwerp “houtverbrandingsinstallaties) zorgen uitgesproken. Bij gesubsidieerde houtpelletinstallaties wordt vaak voorbij gegaan aan de risico’s, gezondheid en welzijn voor en van de omgeving. We hebben begrepen dat deze houtpelletinstallaties niet vergunning plichtig is. Gezien de volgende risico’s, vindt onze fractie dit onbegrijpelijk: Brand van de opslag Broeien van de opslag Overdruk/onderdruk Verzakking losplaats op de openbare weg veroorzaakt door distributiemiddel om de installatie af te vullen in een woonwijk Omvallen distributiemiddel Stofontwikkeling Stofexplosie door de aanwezigheid van een stofwolk of stofwolk die door luchtverplaatsing gaat wervelen. Met aanwezigheid van zuurstof en een ontstekingsbron.