SOCIAAL TERNEUZEN

                                                                    Omdat het anders kan!

13 april 2021 werkbezoek Philippine Kanaalpark II

Er is een breed gedragen ongenoegen geuit over de aanvraag omgevingsvergunning voor de bouw van elf woningen in Kanaalpark II. Daarin hebben de bewoners de inhoudelijke bezwaren tegen het plan uiteengezet, maar ook de verwerpelijke handelwijze van de ontwikkelaars Novaform, Fraanje en De Hoop in deze kwestie. Naar aanleiding hiervan heeft het College het proces on hold gezet en een overleg tussen ontwikkelaar en wijk gestart met als doel om tot een aanvaardbare oplossing te komen. Na twee vergaderingen, is er geconcludeerd dat het overleg geen zin had. De belangen zijn groot en de belangen van de overlegpartijen te uiteenlopend. Tijdens ons werkbezoek is gebleken dat de bewoners het woonrijp maken van de wijk topprioriteit heeft in verband met de uiterst verkeersonveilige situatie en de slechte uitstraling. Keer op keer worden beloftes gedaan die niet worden nagekomen door de projectontwikkelaars en de gemeente onderneemt geen daadkrachtige actie om eindelijk een keer tot realisatie te komen. Sociaal Terneuzen heeft dit aangekaart met een verzoek om inlichtingen samen met het wensenlijstje van de bewoners.