SOCIAAL TERNEUZEN

                                                                    Omdat het anders kan!

WORD LID!

Sociaal Terneuzen is een lokale partij die de belangen behartigt voor de inwoners van de gemeente Terneuzen (Terneuzen en de kernen).

Lid worden kan, als u:

  1. 16 jaar of ouder bent
  2. Het doel, de beginselen en statuten van Sociaal Terneuzen onderschrijft
  3. De vastgestelde contributie betaalt
  4. Van onbesproken gedrag bent

De contributie bedraagt
€ 24 per kalenderjaar
Voor minima
€ 12 per kalenderjaar

Voorletters

Voornaam

Adres

Geboortedatum

Telefoon

Achternaam

Postcode en woonplaats

E-mail

Kiest u voor:

O Actief lidmaatschap *

O Passief lidmaatschap

Motivatie voor uw actief lidmaatschap:

Er volgt een kennismakingsgesprek indien u kiest voor het actief lidmaatschap

Plaatsnaam

Handtekening

Dagtekening

U kunt uw contributie storten op rekeningnr. NL19RABO 0312 3433 02

                                                                           t.n.v. Sociaal Terneuzen

Stuur het volledig ingevulde formulier op via e-mail:       [email protected]