SOCIAAL TERNEUZEN

WORD LID!

Sociaal Terneuzen is een lokale partij die de belangen behartigt voor de inwoners van de gemeente Terneuzen (Terneuzen en de kernen).

Lid worden kan, als u:

  1. 16 jaar of ouder bent
  2. Het doel, de beginselen en statuten van Sociaal Terneuzen onderschrijft
  3. De vastgestelde contributie betaalt
  4. Van onbesproken gedrag bent

De contributie bedraagt
€ 24 per kalenderjaar
Voor minima
€ 12 per kalenderjaar

Voorletters

Voornaam

Adres

Geboortedatum

Telefoon

Achternaam

Postcode en woonplaats

E-mail

Kiest u voor:

O Actief lidmaatschap *

O Passief lidmaatschap

Motivatie voor uw actief lidmaatschap:

Er volgt een kennismakingsgesprek indien u kiest voor het actief lidmaatschap

Plaatsnaam

Handtekening

Dagtekening

U kunt uw contributie storten op rekeningnr. NL19RABO 0312 3433 02

                                                                           t.n.v. Sociaal Terneuzen

Stuur het volledig ingevulde formulier op via e-mail:       [email protected]