SOCIAAL TERNEUZEN

  Sociaal Terneuzen

Ondertitel

WORD LID!

 

Sociaal Terneuzen is een lokale partij die de belangen behartigt voor de inwoners van de gemeente Terneuzen (Terneuzen en de kernen). 

Lid worden kan, als u:

  1. 16 jaar of ouder bent
  2. Het doel, de beginselen en statuten van Sociaal Terneuzen onderschrijft
  3. De vastgestelde contributie betaalt
  4. Van onbesproken gedrag bent

 

De contributie bedraagt

€ 24  per kalenderjaar

Voor minima                  

€  12  per kalenderjaar

 

Voorletters                                                              Achternaam

 

………………………………………………..             ………………………………………………………

 

Voornaam

 

………………………………………………..

 

Adres                                                                      Postcode en woonplaats

 

………………………………………………..              ……………………………………………………...

 

Geboortedatum

 

………………………………………………..

 

Telefoon                                                                  E-mail

 

………………………………………………..              ………………………………………………………

Kiest u voor:

O Actief lidmaatschap *

O Passief lidmaatschap

 

Motivatie voor uw actief lidmaatschap:

 

……………………………………………………………………………………………………………………....

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 

 Er volgt een kennismakingsgesprek indien u kiest voor het actief lidmaatschap

  

Plaatsnaam                                                  Dagtekening

 

 

…………………………………………            ……………………………………………………………..

 

Handtekening

 

 

………………………………………….

 

 

U kunt uw contributie storten op rekeningnr.  NL19RABO 0312 3433 02      

                                                                             t.n.v. Sociaal Terneuzen

 


Stuur het volledig ingevulde formulier  op via e-mail:      [email protected]