SOCIAAL TERNEUZEN

25 april 2019

Big Belly is een feit

Een lange adem en overtuigd zijn van het nut in de strijd tegen overvolle afvalbakken en zwerfvuil heeft resultaat gehad. De eerste Big Belly in winkelcentrum Zuidpolder Terneuzen is een feit.

21 augustus 2017 heeft Sociaal Terneuzen een raadsvraag ingediend over de plaatsing van een Big Belly, in de strijd tegen afval en zwerfvuil. Op 23 augustus 2018 heeft Jack d'Hooghe een initiatiefvoorstel hierover ingediend. Wederom werd er niet erg enthousiast op gereageerd. Gelukkig is het daarna wel positief opgepakt met dit mooie resultaat.

De Big Belly is een milieuvriendelijke afvalbak van 120 liter met een ingebouwd perssysteem. Dit systeem zorgt ervoor dat de capaciteit tot 600 liter wordt vergroot. Hierdoor hoeft de Big Belly veel minder vaak geleegd te worden.

De frequentie van het legen van de Big Belly wordt door de Big Belly zelf kenbaar gemaakt maar hoeft door zijn capaciteit minder te worden geleegd.

Dit scheelt tijd en geld. Daarnaast is hij veilig, makkelijk in gebruik en ontworpen om ongedierte buiten te houden.

Raadsvraag februari 2019 - gerealiseerd Voorjaar 2019

Het wandelpad van het Bosplein naar de Sportlaan in Axel wordt veelvuldig gebruikt door wandelaars, trimmers en sporters.

Het pad wordt ook gebruikt als doorsteek naar het tennisveld, ruitersportvereniging en allerlei activiteiten rondom de concourswei.

Het gedeelte vanaf het Bosplein tot het brugje over het zijkanaaltje ligt er vaak erg drassig bij wat uiteraard niet prettig is en

natte voeten veroorzaakt. De gebruikers van dit pad willen graag dat dit gedeelte van het wandelpad wordt verhard tot een

schelpenpad.

Naar aanleiding van twee raadsvragen in 2018 waarin onze fractie pleit voor een veilige oversteek bij de Kennedylaan heeft het college van B en W besloten (mei 2019) tot de aanleg hiervan. De oversteekplaats komt halverwege de twee bestaande zebrapaden, tussen de Aldi en Leen Bakker in het winkelcentrum Kennedy West. (foto PZC)

raadsvraag september 2018:

Door de toename van het aantal geparkeerde fietsen en het ontbreken van voldoende fietsenrek-ken is er al geruime tijd dagelijks (behalve in het weekend) overlast van geparkeerde fietsen die kris kras op het trottoir van Epicurus worden geplaatst. Naast de overlast voor voetgangers kun-nen kinderwagens, rolstoelgebruikers en of scootmobielen het trottoir niet gebruiken. Ook de oversteek vanaf de Veste naar het trottoir bij Epicurus is daardoor niet meer mogelijk. De overlast van kris kras geplaatste fietsten geldt over de hele lengte tot voorbij de ingang van Epicurus. Gerealiseerd in mei 2019.

In april 2018 en april 2019 heeft Jack d'Hooghe vragen gesteld over de aankleding van het busstation Terneuzen. Volgens het antwoord van b en w in mei 2019, begint het onderzoek van de provincie na de zomervakantie. De provincie gaat dan in gesprek met reizigers en inventariseert hun wensen en of deze realiseerbaar zijn.

Na de zomer komt er een tafel en koffie en daarna wordt er aan de verdere invulling gewerkt. Het zou een kiosk kunnen zijn of een tafel en een verwarmde ruimte. Het busstation is voor de fractie al jarenlang een belangrijk item in verband met de veiligheid en voorzieningen.

Het busstation bij het sluizencomplex van Terneuzen is al jaren onderwerp van discussie.

De kritiek bleef, zeker nadat eind 2017 verschillende reizigers in een vliegende sneeuwstorm op het busstation strandden. Zij konden nergens verwarmd schuilen. Ondanks toezeggingen veranderde er niks. Het bracht raadslid Jack d’Hooghe (Sociaal Terneuzen) er onlangs toe weer vragen te stellen. In antwoord daarop laat het college van B en W van Terneuzen weten dat de provincie ermee bezig is én dat er met de provincie wordt gesproken over verplaatsing van het busstation.

Raadsvraag beeldengroep en onkruid (5 juli 2019)

Al geruime tijd komen er meldingen binnen bij de fractie, van zowel inwoners, als bezoekers aan Terneuzen wat er gebeurd is met de aparte beeldenkring aan het strandje bij de Westbeer.

Nadat onze fractie recent een kijkje heeft genomen, hebben wij moeten constateren dat er een dubbel beleid gevoerd wordt op het gebied van kunst en cultuur en de beleving van een bezoek aan Terneuzen. Wij verduidelijken onze toelichting met een paar sprekende foto’s. Foto 1 is de beeldenkring in 2018 en foto 2 zoals die er nu bij staat. Wij denken dat iedereen het er mee eens is dat foto 2 niet bepaald thuis hoort in een promotieboekje. Onkruid overwoekert alles. Het is een beetje dubbel als er beelden voor de beeldenroute komen, maar bestaande beelden onder het onkruid verdwijnen.

In een antwoord geeft het college aan, dat door een fout, deze beeldengroep niet meegenomen is in het maairooster.

Er is meteen actie ondernomen, zodat de beeldengroep weer zichtbaar is voor de bezoekers.