SOCIAAL TERNEUZEN

Onder: Iris Lauret folderen in de kou.

Laatste fractievergadering voor de verkiezingen

Actief NLdoet op 10 maart Speeltuin Oranje Kwartier: Aanwezig Jack d'Hooghe, Annick De Nooze, Pieter v. Nieuwenhuijzen, Iris Lauret en Ingrid Wojtal. Een dag van verbinding en gezelligheid

Onder: opening 't Kaaike Zuiddorpe met Jack d'Hooghe, Rudy de Buck, Henk Meertens, Jeanine IJsebaert, Annet Becht, Pieter van Nieuwenhuijzen, Patty de Buck de Bruine en Ingrid Wojtal.

Fruit uitdelen bij de bewoners 't Kasteeltje in Axel met Jack d'Hooghe en Jeanine IJsebaert

Maart 2018: van links naar rechts: Iris Lauret, Annick De Nooze, Cindy Jansen, Henk Meertens, Rudy de Buck, Ingrid Wojtal,

Jack d'Hooghe

26 Februari: bewoners bijeenkomst Witte Wijk Sas van Gent. Behoud woningen en renovatie in plaats van slopen. Met Jeanine Ijsebaert en Ingrid Wojtal

26 Februari 2018: Bijeenkomst Intervence in Terneuzen. Aanwezig Cindy, Iris en Jack

Onze plakploegen aan het werk! Dank je wel Jeanine, Jack, Pieter, Annick, Rudy, Patty, Henk, Iris en Roger

Bezoek Witte Wijk Sas van Gent

Al enkele jaren ondersteunt en begeleid Sociaal Terneuzen bewoners van de Witte Wijk in de problematiek rondom het behoud en opknappen van de woningen. Op 17 februari hebben we een werkbezoek gebracht en hebben met enkele bewoners gesproken. We zijn hartelijk ontvangen en hebben duidelijke uitleg gekregen over de stand van zaken over de discussie behoud of slopen, renovatie enz. De bewoners voelen zich thuis in de wijk, de sociale samenhang is groot. De noodzaak voor betaalbare huurwoningen en het behoud er van is zeker aanwezig. Triest om te zien en te horen is dat er woningen al jaren leeg staan, vooruitlopend op de sloop, terwijl er mensen zijn die dolgraag zo'n woning zouden willen bewonen. Tussen de huurwoningen staan ook koopwoningen, waarin huiseigenaren nog volop aan het klussen zijn. Bijzonder om te horen is ook dat de gemeente Terneuzen een parkje aan gaat leggen in de wijk om het leefgenot te verhogen. Dit is natuurlijk meer dan welkom bij de bewoners.

De wijk oogt vriendelijk met groen, speelvoorzieningen en een kinderopvang. De bewoners zijn er duidelijk in: RENOVATIE VIA MAATWERK, aangezien woningen van elkaar verschillen.

Een paar jaar geleden hebben wij aandacht gevraagd voor het hard rijden op de Poeldijk. Dit blijkt nog steeds niet opgepakt te zijn door de gemeente. Het is nog steeds een racebaan. Ook hier vragen wij wederom aandacht voor. 

Foto onder: 8 februari Ingrid Wojtal was aanwezig bij de bijeenkomst over de toekomst archief Terneuzen (zie ook pagina Blog)

Sociaal Terneuzen zet in als enige partij in de raad op behoud van het archief in Terneuzen. Niet nog meer voorzieningen vrijwillig afstaan. 

Links onder: 7 februari Vergadering dorpsraad Zuiddorpe. Aanwezig: Roger van Hoecke en Jack d'Hooghe

Rechtsonder: MARITIEME BORREL SEAMEN’S CLUB

Op 8 februari was Iris Lauret namens Sociaal Terneuzen aanwezig bij de maritieme borrel van de Seamen’s Club.

De Seamen’s Club is een non profit organisatie die doet aan maatschappelijke dienstverlening voor zeelieden. Elke stad heeft de verplichting zo blijkt om voor de aanliggende schepen voorzieningen te treffen.

De bemanning van deze schepen zijn vaak maanden van huis en niet alle schepen zijn goed uitgerust. Soms is er geen e-mail en/of telefoon aan boord. Ook de lonen zijn vaak laag. Sommigen spreken van een slavenleven. Deze mensen kunnen geen hoge tarieven betalen aan vervoer en onkosten. De zeelieden worden kosteloos vervoerd van boord naar de club. Men probeert daar het thuisgevoel te geven. Ze mogen naar huis bellen en/of mailen. De Seamen’s Club is afhankelijk van subsidie en donaties om te blijven bestaan. Het wordt steeds moeilijker. Terneuzen gaat er prat op de stad van de Vliegende Hollander te zijn, maar het werk van de Seamen’s Club gaat verloren omdat er geen belang aan toegekend wordt.

Je ziet dan ook dat Terneuzen niet bezig is met de lange termijn. Investeren in de toekomst, is ook investeren in de Seamen’s Club

boven: 3 februari 2018 werkbezoek aan begraafplaats Zaamslag. We hebben een interessante rondleiding gekregen van mevr. Jannie de Putter. Zij vertelde over de historie van sommige graven, de knelpunten en mogelijke oplossingen. Dit neemt de fractie zeker mee in de volgende raadsperiode: onderhoud begraafplaatsen en lijkbezorgingsrecht

Boven: Feest Dorpsraad Sluiskil met presentatie verkiezingsprogramma bij Sasfm Met: Jack d'Hooghe, Rudy de Buck, Iris Lauret, Pieter van Nieuwenhuijzen, Patty de Buck - de Bruine en Ingrid Wojtal. (20 jan. 2018)

Onder: bezoek aan Gdynia - Axel met: Jack d'Hooghe, Rudy de Buck, Henk Meertens, Pieter van Nieuwenhuijzen en Ingrid Wojtal

27 jan. 2018.