SOCIAAL TERNEUZEN

12 MEI 2021 Werkbezoek Collectief omwonenden windkader B

Jack d'Hooghe en Ingrid Wojtal hebben op 12 mei 2021 een bezoek gebracht aan vertegenwoordigers van het Collectief omwonenden Windkader B Biervliet. 

Aanleiding is het voornemen om in de Paulinapolder en Elisabethpolder te Biervliet Windturbines te plaatsen. Er zijn concrete plannen en tekeningen gemaakt voor de invulling van dit gebied. Er is terecht geconstateerd dat het toetsen van de haalbaarheid van dit plan bij de omwonenden niet is gebeurd. Los van de bezwaren zoals horizonvervuiling slagschaduw en geluidsoverlast, blijkt uit pagina 11 van het beleidskader dat de afstand voor verspreid liggende bebouwing 500mtr of zelfs 300 mtr. is. Steeds vaker wordt er door deskundigen gewezen op het feit om windmolens weg te houden bij woningen, omdat dit de gezondheid kan beïnvloeden. Sociaal Terneuzen heeft vanaf het begin aandacht gevraagd voor dit probleem en ook tegen plaatsing van windmolens gestemd. Dit is enkel bespreekbaar op industrieterrein, maar niet in onze mooie polders of dicht bij bewoning. De fractie zal de bewoners hierin dan ook ondersteunen. 


speerpunten BIERVLIET verkiezingen 2022

De inwoners van Biervliet willen de leefbaarheid borgen. Hiervoor is ondersteuning aan verenigingen en ondernemers gewenst. Mede door de corona, heeft deze sector het moeilijk. Het behoud van basisvoorzieningen is belangrijk. Zaken als de basisschool, de bibliotheek, de huisarts, brandweerkazerne, openbaar vervoer en voldoende en veilige speelgelegenheden is belangrijk. Het bouwen en opstarten van een supermarkt, zoals reeds gepland, hoort hierbij. 

Het aanzicht van Biervliet is belangrijk; goed onderhoud van de publieke ruimte zoals de straten en de markt is belangrijk. Het meubilair in het Poortbos is aan vervanging toe. Ook de restauratie en onderhoud van de molen De Harmonie is bepalend. Voortzetting van de steun die Stichting Behoud de Molen De Harmonie krijgt is daarom belangrijk. Een wens is dat er gekeken gaat worden naar de mogelijkheid mbt levensloopbestendig wonen en daarbij hoort ook duurzame energie. Liever zonnepanelen op beschikbare daken dan windturbines in de omgeving, die in de meeste gevallen overlast geven voor omwonenden. Biervliet heeft last van zwaar verkeer dat door de kern rijdt. Ontmoedigen van de kortste route en verduidelijken van de routes buitenom de kern zouden helpend zijn. Wegen zo inrichten dat er geen hoge snelheden behaald kunnen worden. En de mooie markt niet meer gebruiken als parkeerterrein omdat er in de buurt 2 parkeerterreinen zijn. Misschien dat hier laadpalen voor elektrisch rijden kunnen komen. 

De openstelling van de calamiteitenweg is een doorn in het oog geweest. De consequentie hiervan mbt hard rijdend sluipverkeer was groot. De calamiteiten weg enkel open stellen voor wat die bedoeld is. EEN CALAMITEIT.

0